Historik

Den 11:e december 1643...

fick Laxå Bruk ”Sex åhrs frihet på Hammarskatten ifrån den tijden räknad som Wäreket till gång kommer niuta och behålla” genom att Drottning Kristinas privilegiebrev undertecknades och sigillerades. Detta var ett år innan Kristina formellt blev regent och dåvarande rikskanslern Axel Oxenstierna var en av dem som stod bakom detta första privilegiebrev. De som erhöll privilegiet var Anders Boij och hans kompanjon Anders Nilsson. Idén var att använda Tivedens goda tillgång på skog, vattenkraft och malm för att starta järnframställning.

Så skedde också och masugnar samt stångjärnshammare anlades samtidigt som skogsmark och vattenkraft förvärvades. År 1637 startades byggnationen av Lassåna herrgård vilken skulle tjäna som bostad åt den växande Boijska släkten. 1647 avled kompanjonen Anders Nilsson och Boij löste då ut änkans andel med 17 000 daler. Expansionen av bruksverksamheten fortsatte under Anders Boijs ledning för att övertas efter hans död 1668 av sonen Anton. Brukets goda utveckling under Antons styre bidrog till att han 1676 adlades till Anton von Boij. År 1685 färdigställde Anton Lassåna herrgård som representativt boställe och det finns än i dag kopplingar mellan Laxå Bruk och St. Lassåna herrgård. Under resterande delen av 1600-talet och fram till 1872 ägdes Laxå Bruk av flera olika släkter vilka haft stort inflytande på svensk industrihistoria. Bl.a. övertog släkten Cassel Laxå Bruk 1811. Verksamheten varierade i omfattning men var huvudsakligen inriktad på järnframställning. År 1872 bildades Laxå Bruks AB med släkterna Cassel och Bohnstedt som största aktieägare. Carl Sahlin övertog aktieinnehavet och tillträdde som disponent år 1900.

Under 1900-talet ändrades så småningom Laxå Bruks inriktning från järn- och ståltillverkning, via framställning av stålsand till produktion av mineralull för isolering.

På 1970-talet ändrades huvudinriktningen mot tillverkning av mineralullsbaserade ersättningsmaterial till asbestfiber eftersom förbud mot asbest spreds över världen, men denna produkttyp avvecklades under 90-talet.

En del av vår nuvarande verksamhet bygger på att vidareförädla och formpressa mineralull, dock utan egen framställning av mineralull idag. Istället kompletteras formpressning med akustikprodukter, produktion av olika typer av vägfiber till asfalt, strö för hästar och andra djur samt rivning, granulering och paketering av olika material.

Vi är stolta över den enastående historia som format Laxå Bruk, de produkter vi tillverkar och det yrkeskunnande som finns här. I de nischer vi verkar är vi till stora delar ensamma och det ger oss en unik möjlighet med unika produkter.

"Laxå Bruk formas av en utvald produktion, unika produkter och en enastående historia."

 

Du är alltid välkommen

att kontakta oss!

Laxå Bruk AB            Telefon: 0584-522 00            Fax: 0584-522 01            E-post: office@laxabruk.se
695 72 Röfors

Copyright © 2017 Laxå Bruk AB
Webbutveckling av Webino