• Hem
  • Om Laxå Bruk

Om Laxå Bruk

Våra fyra huvudinriktningar;
Mineralullsprodukter, Akustikprodukter, Asfaltfiber och Ströprodukter

Dessutom erbjuder vi ett flertal olika tjänster för rivning, granulering, pelletering och förpackning. Vi har kunder i alla storlekar, varav de flesta i Sverige, men vi exporterar även en del inom Norden och till Asien. Vårt mål är att öka våra marknadsandelar i Sverige, men också expandera på marknader främst inom Norden. 

Laxå Bruk ägs idag av investeringsbolaget Fratrum AB och ingår därmed i en mindre koncern tillsammans med ett antal företag inom skiftande områden. Ägarna ser med positiv framtidsanda på Laxå Bruks fortsatta verksamhet och styrelsen bidrar med mångårig erfarenhet från flera olika områden.
Ett uttalat önskemål från våra ägare är att säkerställa och utveckla verksamheten lokalt och att i största möjliga mån anlita lokala leverantörer för att gynna företag i regionen, men också för att bidra till en bättre miljö genom kortare transporter. 

Vår enastående långa historia är ett arv vi vårdar och värnar om och som dessutom har stor inverkan på den långsiktighet som präglar vår nuvarande verksamhet.

 

Du är alltid välkommen

att kontakta oss!

Laxå Bruk AB            Telefon: 0584-522 00            Fax: 0584-522 01            E-post: office@laxabruk.se
695 72 Röfors

Copyright © 2017 Laxå Bruk AB
Webbutveckling av Webino